A A A pl | en
UEP

KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Makroekonomia II
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Zastosowanie ekonometrii do analiz gospodarczych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Partnerstwo publiczno - prywatne
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Współczesne koncepcje funkcjonowania gospodarki
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Prawne instrumenty zabezpieczenia wierzytelności
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Publiczne prawo bankowe
Wykład: 30
4 Egzamin 1 A
Prawna reglamentacja działalności gospodarczej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Doradztwo bankowe
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Prawo ochrony konsumentów
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Prawno-ekonomiczny język angielski
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Prawno-ekonomiczny język angielski
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 C
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Podstawy kontroli i audytu
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Strategie podatkowe
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Prawo ochrony konkurencji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Prawo papierów wartościowych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Prawo rolniczej działalności gospodarczej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 60
6 0 B
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 60
6 0 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Prawo własności intelektualnej
Wykład: 20
3 Egzamin 1 B
Prawo zamówień publicznych
Wykład: 20
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Teoria wykładni prawa. Ekonomiczna analiza prawa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Ekonomia globalna i rynki wschodzące
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Etyka gospodarcza
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 A
Podejmowanie decyzji strategicznych
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Wykład: 20
2 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(C)
Przedmiot do wyboru III
Wykład: 30
3 0 C
Przedmiot do wyboru V
Wykład: 30
3 0 C
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 C
Doradztwo inwestycyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Analiza finansowa i doradztwo dla przedsiębiorstw
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Prawo pomocy publicznej
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Przedmiot do wyboru IV
Wykład: 60
6 0 C
Przedmiot do wyboru VI
Wykład: 60
6 0 C
Praca magisterska
6 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru