A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Kierunek prawno-ekonomiczny

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku prawno-ekonomicznym jest prowadzona wyłącznie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia drugiego stopnia na kierunku prawno-ekonomicznym są prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na kierunku realizowany jest unikatowy program kształcenia w zakresie prawa i ekonomii.

Absolwenci uzyskują teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą prawnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz funkcjonowania organizacji i instytucji. W toku studiów przekazywana jest wiedza na temat aktualnych regulacji prawnych, jak i narzędzi biznesowych, które umożliwiają określnie skutecznych strategii rozwoju podmiotów rynkowych. Studia na kierunku prawno-ekonomicznym są adresowane do tych absolwentów studiów w zakresie ekonomii, zarządzania, finansów, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o zagadnienia prawnych uwarunkowań działalności gospodarczej.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Doradztwo bankowe
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Makroekonomia II
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Partnerstwo publiczno - prywatne
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Prawna reglamentacja działalności gospodarczej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Prawne instrumenty zabezpieczenia wierzytelności
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Prawno-ekonomiczny język angielski
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 C
Prawo ochrony konsumentów
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Publiczne prawo bankowe
Wykład: 30
4 Egzamin 1 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Współczesne koncepcje funkcjonowania gospodarki
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Zastosowanie ekonometrii do analiz gospodarczych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Podstawy kontroli i audytu
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Prawno-ekonomiczny język angielski
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 C
Prawo ochrony konkurencji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Prawo papierów wartościowych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Prawo rolniczej działalności gospodarczej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 60
6 Zaliczenie 5 B
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 60
6 Zaliczenie 5 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Strategie podatkowe
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia globalna i rynki wschodzące
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Etyka gospodarcza
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 A
Podejmowanie decyzji strategicznych
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Prawo własności intelektualnej
Wykład: 20
3 Egzamin 1 B
Prawo zamówień publicznych
Wykład: 20
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Przedmiot do wyboru III
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Przedmiot do wyboru V
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
3 Zaliczenie 1 C
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Wykład: 20
2 Zaliczenie 1 B
Teoria wykładni prawa. Ekonomiczna analiza prawa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(C)
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza finansowa i doradztwo dla przedsiębiorstw
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Doradztwo inwestycyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Praca magisterska
6 Zaliczenie 1 C
Prawo pomocy publicznej
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Przedmiot do wyboru IV
Wykład: 60
6 Zaliczenie 5 C
Przedmiot do wyboru VI
Wykład: 60
6 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
3 Zaliczenie 1 C