A A A pl | en
UEP

EKONOMIA

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Makroekonomia II
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Polityka gospodarcza
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Metody analizy zjawisk ekonomicznych i finansowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Partnerstwo publiczno - prywatne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Prawo gospodarcze
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Rynek żywnościowy w warunkach globalizacji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Sektor non-profit w gospodarce
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Etyka gospodarcza
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Finanse publiczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Polityka pieniężna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Polityka społeczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 A
Współczesny rynek pracy
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Gospodarka żywnościowa i biobiznes
Specjalność: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia rozwoju
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Funkcjonowanie gospodarki narodowej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Pośrednictwo finansowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 0 C
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(C)
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Gospodarka żywnościowa i biobiznes
Specjalność: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 30
6 Zaliczenie 1 C
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 0 C
Demografia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Ekonomia menedżerska
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 B
Public affairs
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Samorząd terytorialny
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Socjologia biznesu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Gospodarka żywnościowa i biobiznes
Specjalność: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru