A A A
pl | en
2020/21 Full-time Second-cycle programme UEP

Ekonomia

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Makroekonomia II
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Metody analizy zjawisk ekonomicznych i finansowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Partnerstwo publiczno - prywatne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Polityka gospodarcza
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Prawo gospodarcze
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Rynek żywnościowy w warunkach globalizacji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Sektor non-profit w gospodarce
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Etyka gospodarcza
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Finanse publiczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Polityka pieniężna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Polityka społeczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 A
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 C
Współczesny rynek pracy
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Speciality: Ekonomia globalna i menedżerska
Speciality: Gospodarka żywnościowa i biobiznes
Speciality: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Speciality: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Speciality: Zasoby ludzkie w organizacji
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Ekonomia rozwoju
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Funkcjonowanie gospodarki narodowej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 0 D(C)
Pośrednictwo finansowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 0 C
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Speciality: Ekonomia globalna i menedżerska
Speciality: Gospodarka żywnościowa i biobiznes
Speciality: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Speciality: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Speciality: Zasoby ludzkie w organizacji
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Demografia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Ekonomia menedżerska
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 B
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 0 C
Public affairs
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Samorząd terytorialny
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 30
6 Zaliczenie 1 C
Socjologia biznesu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Speciality: Ekonomia globalna i menedżerska
Speciality: Gospodarka żywnościowa i biobiznes
Speciality: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Speciality: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Speciality: Zasoby ludzkie w organizacji