A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Ekonomia

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: ekonomii
  • nazwa kierunku: ekonomia
  • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia oferują pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Program jest tak skonstruowany, aby spełniał oczekiwania studentów co do praktycznego wymiaru realizowanych treści.

 

Absolwent kierunku uzyskuje nowoczesną wiedzę z zakresu ekonomii i analizy danych i potrafi ją zastosować w praktyce gospodarczej. Jest to osoba rozumiejąca przyczyny zmian zachodzących w otoczeniu w poszczególnych podmiotów ekonomicznych i potrafiąca przewidywać ich konsekwencje.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia jest profesjonalnie przygotowany do budowy scenariuszy zmian sytuacji ekonomicznej oraz analizy uwarunkowań i ograniczeń wpływających na możliwość dokonywania właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wykazuje także zdolność do współpracy w zespołach oraz pogłębiania wiedzy, a także działania zgodnie ze standardami etyki biznesu.  

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza otoczenia politycznego i prawnego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Makroekonomia II
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Menedżer w sektorze publicznym i prywatnym
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Międzynarodowe otoczenie biznesu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Mikroekonomia II
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Polityka gospodarcza
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 A
Prawo gospodarcze
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 A
Wprowadzenie do wielowymiarowej analizy danych
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Zasoby ludzkie we współczesnej gospodarce
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza i modelowanie procesów funkcjonalnych
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Etyka gospodarcza
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Lokalne uwarunkowania biznesu
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Metody podejmowania decyzji menedżerskich
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Ocena opłacalności inwestycji i biznes plan
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Partnerstwo publiczno - prywatne
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Wielowymiarowa analiza danych
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru I
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza i modelowanie ryzyka
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Analiza rynku
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Analizy efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(C)
Prawne i praktyczne aspekty rozwoju pracowników
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
3 Zaliczenie 1 C
Strategie przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru II
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Wykład do wyboru III
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Media relations
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 C
Pośrednictwo finansowe
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
6 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru IV
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 A
Wykłady do wyboru V
Wykład: 120
12 Zaliczenie 5 C
Zielony ład w gospodarce
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 B