A A A pl | en
UEP

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Prognozowanie i symulacje
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Analiza wielowymiarowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Metoda reprezentacyjna
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Optymalizacja dyskretna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 A
Multimedia w biznesie
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Systemy informacyjne zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Prawo
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia matematyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Analiza systemów informatycznych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Zaawansowane technologie baz danych
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Wykład kierunkowy I do wyboru
Wykład: 30
3 0 B
Wykład kierunkowy II do wyboru
Wykład: 30
3 0 B
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Analityka Gospodarcza
Specjalność: Informatyka w Gospodarce i Administracji
Specjalność: Inżynieria Finansowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Metody aktuarialne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Uczenie maszynowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Informatyczne narzędzia wizualizacji danych
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 B
Wykład kierunkowy III do wyboru
Wykład: 30
3 0 B
Przedmiot specjalnościowy I do wyboru
Wykład: 30
3 0 C
Przedmiot specjalnościowy II do wyboru
Wykład: 30
3 0 C
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Analityka Gospodarcza
Specjalność: Informatyka w Gospodarce i Administracji
Specjalność: Inżynieria Finansowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 30
9 Zaliczenie 1 C
Marketing
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 A
Big Data
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Wykład kierunkowy w języku obcym do wyboru - konwersatorium
Wykład: 30
3 0 D(B)
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
3 0 A
Wykład kierunkowy IV do wyboru
Wykład: 30
3 0 B
Przedmiot specjalnościowy III do wyboru
Wykład: 30
3 0 C
Specjalność: Analityka Gospodarcza
Specjalność: Informatyka w Gospodarce i Administracji
Specjalność: Inżynieria Finansowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru