A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: gospodarki międzynarodowej
 • nazwa kierunku: międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki światowej i krajowej. Kształcimy menedżerów gotowych do prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej w duchu zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem transformacji cyfrowej oraz specjalistów organizacji i instytucji krajowych i międzynarodowych. Zapewniamy rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach projektowych i wykładom praktyków biznesu.

 

Wyróżniki:

 • wiedza menedżerska uwzględniająca podwójną transformację: klimatyczną i cyfrową,
 • rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach i wykładom z praktykami biznesu,
 • nieobowiązkowe praktyki i staże w przedsiębiorstwach,
 • zajęcia we współpracy z Harvard Business School.

 

Na kierunku oferowane są cztery specjalności: International Business, logistyka międzynarodowa, zarządzanie i finanse międzynarodowe, przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie.

 

Profil absolwenta:

 • menedżerowie,
 • konsultanci,
 • specjaliści prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą,
 • specjaliści i kadra zarządzająca w administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia międzynarodowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Gospodarka i społeczeństwo UE
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Międzynarodowy rynek usług
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Rachunkowość zarządcza w biznesie międzynarodowym
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Statystyka matematyczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Specjalność: International Business
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Logistyka międzynarodowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
4 Zaliczenie 1 B
Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Specjalność: International Business
Specjalność: Logistyka międzynarodowa
Specjalność: Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Specjalność: Zarządzanie i finanse międzynarodowe
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 30
2 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 B
Specjalność: International Business
Specjalność: Logistyka międzynarodowa
Specjalność: Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Specjalność: Zarządzanie i finanse międzynarodowe
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
8 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(B)
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 A
Specjalność: International Business
Specjalność: Logistyka międzynarodowa
Specjalność: Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Specjalność: Zarządzanie i finanse międzynarodowe