A A A pl | en
UEP

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Międzynarodowy rynek usług
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Ekonomia międzynarodowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Statystyka matematyczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Gospodarka i społeczeństwo UE
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Rachunkowość zarządcza w biznesie międzynarodowym
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Specjalność: International Business
 • 0 - Elective
 • 1 - Obligatory
 • 2 - Elective - Technical
 • 3 - Elective - General
 • 4 - Elective - Humanities
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Logistyka międzynarodowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Specjalność: International Business
Specjalność: Logistyka międzynarodowa
Specjalność: Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Specjalność: Zarządzanie i finanse międzynarodowe
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 30
2 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Specjalność: International Business
Specjalność: Logistyka międzynarodowa
Specjalność: Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Specjalność: Zarządzanie i finanse międzynarodowe
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
8 Zaliczenie 1 B
Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(B)
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
3 0 A
Specjalność: International Business
Specjalność: Logistyka międzynarodowa
Specjalność: Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Specjalność: Zarządzanie i finanse międzynarodowe
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru