A A A
pl | en
2021/2022 stacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia międzynarodowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Gospodarka i społeczeństwo UE
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Międzynarodowy rynek usług
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Rachunkowość zarządcza w biznesie międzynarodowym
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Statystyka matematyczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Speciality: International Business
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Logistyka międzynarodowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
4 Zaliczenie 1 B
Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Specjalność: International Business
Specjalność: Logistyka międzynarodowa
Specjalność: Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Specjalność: Zarządzanie i finanse międzynarodowe
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 30
2 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 B
Speciality: International Business
Specjalność: Logistyka międzynarodowa
Specjalność: Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Specjalność: Zarządzanie i finanse międzynarodowe
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
8 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(B)
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 A
Specjalność: International Business
Specjalność: Logistyka międzynarodowa
Specjalność: Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
Specjalność: Zarządzanie i finanse międzynarodowe