A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Polityka społeczna

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: ekonomii
  • nazwa kierunku: polityka społeczna
  • studia: stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Polityka społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych. Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wysokich kompetencji niezbędnych do wykonywania ról i zadań zawodowych z zakresu polityki społecznej. Wyróżnikiem polityki społecznej jest uzyskanie przez absolwentów rzetelnej, szerokiej wiedzy z kilku dyscyplin oraz możliwość rozwoju kompetencji społecznych cenionych na rynku pracy.

 

Na kierunku oferowane są dwie specjalności: finanse i zarządzanie usługami społecznymi i komunikacja społeczna.

 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach rządowych i samorządowych, w przedsiębiorstwach usług społecznych zarówno publicznych, jak i prywatnych, podmiotach ekonomii społecznej, agendach public relations oraz CSR.

Absolwenci są także przygotowani do pracy na stanowiskach:

  • specjalisty ds. kształtowania polityki informacyjnej i strategii komunikowania przedsiębiorstw, urzędów i instytucji społecznych,
  • rzecznika prasowego,
  • negocjatora w konfliktach społecznych,
  • specjalisty ds. społecznej odpowiedzialności biznesu i public relations.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia gospodarcza
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Nauka o państwie i prawie
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Public relations
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Socjologia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Wprowadzenie do polityki społecznej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Demografia
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Logika
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Nauka o państwie i prawie
Wykład: 30
5 Egzamin 1 A
Podstawy mikroekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Polityka społeczna w Unii Europejskiej
Wykład: 30
4 Egzamin 1 B
Psychologia społeczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Służby społeczne i praca socjalna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 0 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Metody i techniki badań społecznych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Podstawy makroekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Prawo pracy
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Zachowanie człowieka w organizacji
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Polityka społeczna wobec rodziny
Wykład: 30
4 Egzamin 1 B
Pośrednictwo finansowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Statystyka opisowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 D(B)
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Statystyka społeczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(C)
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
7 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna