A A A
pl | en
2024/2025 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Polityka społeczna

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: ekonomii
  • nazwa kierunku: polityka społeczna
  • studia: stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Polityka społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych. Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wysokich kompetencji niezbędnych do wykonywania ról i zadań zawodowych z zakresu polityki społecznej. Wyróżnikiem polityki społecznej jest uzyskanie przez absolwentów rzetelnej, szerokiej wiedzy z kilku dyscyplin oraz możliwość rozwoju kompetencji społecznych cenionych na rynku pracy.

 

Na kierunku oferowane są dwie specjalności: finanse i zarządzanie usługami społecznymi i komunikacja społeczna.

 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach rządowych i samorządowych, w przedsiębiorstwach usług społecznych zarówno publicznych, jak i prywatnych, podmiotach ekonomii społecznej, agendach public relations oraz CSR.

Absolwenci są także przygotowani do pracy na stanowiskach:

  • specjalisty ds. kształtowania polityki informacyjnej i strategii komunikowania przedsiębiorstw, urzędów i instytucji społecznych,
  • rzecznika prasowego,
  • negocjatora w konfliktach społecznych,
  • specjalisty ds. społecznej odpowiedzialności biznesu i public relations.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia gospodarcza
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Metodyka studiowania
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Public relations
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Socjologia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Wprowadzenie do polityki społecznej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 A
Zachowanie człowieka w organizacji
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Logika
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Polityka społeczna w Unii Europejskiej
Wykład: 30
4 Egzamin 1 B
Prawo
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Psychologia społeczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Służby społeczne i praca socjalna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Zaliczenie 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 0 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 A
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Metody i techniki badań społecznych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Nauka o państwie
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Prawo pracy
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse, rachunkowość i kontrola instytucji sektora publicznego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Polityka społeczna wobec rodziny
Wykład: 30
4 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Statystyka i demografia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 B
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Polityki społeczne wobec zrównoważonego rozwoju
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Statystyka społeczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
7 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna