A A A
pl | en
2021/2022 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Zarządzanie

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Informatyka w zarządzaniu
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Zaliczenie 1 B
Matematyka
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 9
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy marketingu
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Prawo(w tym treści z ochrony własności intelektualnej)
Wykład: 18
4 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Marketing wartości
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
4 Zaliczenie 1 B
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania jakością
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
5 Egzamin 1 B
Statystyka
Wykład: 10
Ćwiczenia: 20
5 Egzamin 1 B
Zachowania organizacyjne
Wykład: 20
4 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie projektami
Wykład: 10
Ćwiczenia: 10
5 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Metody badań rynku
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
6 Egzamin 1 B
Podstawy logistyki
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
5 Zaliczenie 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Zarządzanie operatywne
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Seminarium
Seminarium: 10
4 Zaliczenie 1 C
Socjologia / Filozofia
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 B
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład: 9
Ćwiczenia: 20
6 Egzamin 1 B
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Zarządzanie Projektami
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza finansowa
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Egzamin 5 D(B)
Metody planowania strategicznego
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Seminarium
Seminarium: 10
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Zarządzanie Projektami
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium
Seminarium: 16
9 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(B)
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Zarządzanie Projektami
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami