A A A
pl | en
2021/2022 niestacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Zarządzanie

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Doktryny ekonomiczne i ich rozwój
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Ekonomia menedżerska
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Ekonomiczna analiza decyzyjna
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 A
Koncepcje zarządzania
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Prawo cywilne i handlowe
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Zarządzanie procesami
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia myśli organizacyjnej
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Nauki o organizacji
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Seminarium
Seminarium: 9
2 Zaliczenie 1 C
Zachowania nabywców
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Zarządzanie logistyczne
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie strategiczne
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Komunikacja w biznesie
Specjalność: Zarządzanie Projektami
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse publiczne
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Gospodarowanie nieruchomościami
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Egzamin 1 B
Seminarium
Seminarium: 9
2 Zaliczenie 1 C
Strategie marketingowe
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Zarządzanie usługami
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Komunikacja w biznesie
Specjalność: Zarządzanie Projektami
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Konwersatorium w języku obcym do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 D(B)
Seminarium
Seminarium: 18
8 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie publiczne
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Zarządzanie sprzedażą
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Komunikacja w biznesie
Specjalność: Zarządzanie Projektami
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi