A A A pl | en
UEP

JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Determinanty jakości wyrobów
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Ekologiczne aspekty jakości
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Komunikacja w biznesie
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 C
Metody instrumentalne w ocenie jakości wyrobów
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Metody sterowania procesem
Ćwiczenia: 15
Wykład: 15
4 Egzamin 1 A
Ochrona własności przemysłowej
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Polityka gospodarcza
Ćwiczenia: 15
Wykład: 15
3 Zaliczenie 1 A
Towaroznawstwo artykułów spożywczych
Ćwiczenia: 60
Wykład: 30
8 Egzamin 1 B
Zarządzanie jakością w usługach
Ćwiczenia: 15
Wykład: 30
4 Egzamin 1 A
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia menedżerska
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
4 Egzamin 1 A
Ekonomiczne aspekty jakości
Ćwiczenia: 15
Wykład: 15
2 Egzamin 1 B
Konwersatorium
Wykład: 30
2 0 D(B)
Metody analizy danych
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 C
Towaroznawstwo przemysłowe
Ćwiczenia: 60
Wykład: 30
7 Egzamin 1 B
Wykłady ogólne do wyboru
Wykład: 60
4 0 B
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Zarządzanie produktem
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
5 Egzamin 1 B
Przygotowanie pracy magisterskiej
15 Zaliczenie 1 C
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru