A A A pl | en
UEP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Badania rynkowe produktu i marki
Ćwiczenia: 15
Wykład: 15
3 Zaliczenie 1 B
Ekonomia menedżerska
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 A
Techniki doskonalenia procesów produkcyjnych
Ćwiczenia: 15
Wykład: 15
3 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie produktem
Ćwiczenia: 30
Wykład: 15
6 Egzamin 1 A
Zarządzanie projektem
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
7 Egzamin 1 B
Zarządzanie strategiczne
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
7 Egzamin 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza danych
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 A
Konwersatorium
Wykład: 15
1 0 D(B)
Polityka gospodarcza
Ćwiczenia: 15
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Ćwiczenia: 15
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru
Wykład: 45
3 0 B
Zintegrowane systemy zarządzania
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
4 Egzamin 1 A
Specjalność: Zarządzanie Jakością Produktów
Specjalność: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
Specjalność: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Żywności
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Konwersatorium
Wykład: 15
1 0 D(B)
Organizacja systemów produkcyjnych
Ćwiczenia: 15
Wykład: 15
2 Egzamin 1 B
Przygotowanie pracy magisterskiej
18 Zaliczenie 1 B
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru
Wykład: 30
2 0 B
Specjalność: Zarządzanie Jakością Produktów
Specjalność: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
Specjalność: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Żywności
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru