A A A
pl | en
2021/2022 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Rachunkowość i Finanse Biznesu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Informatyka w zarządzaniu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 B
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 15
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy rachunkowości
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Rynki finansowe
Wykład: 30
4 Egzamin 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Prawo(w tym treści z ochrony własności intelektualnej)
Wykład: 30
4 Egzamin 1 A
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Socjologia / Filozofia
Wykład: 30
4 Zaliczenie 5 B
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonometria
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Metody ilościowe w analizie rynków finansowych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Bankowość
Wykład: 30
7 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Podstawy marketingu
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 A
Seminarium
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Ubezpieczenia
Wykład: 30
6 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Egzamin 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Egzamin 5 D(B)
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium
Seminarium: 30
8 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(B)
Zastosowanie komputerów w rachunkowości
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa