A A A
pl | en
2024/2025 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Rachunkowość i finanse biznesu

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: rachunkowości i finansów przedsiębiorstw
  • nazwa kierunku: rachunkowość i finanse biznesu
  • studia: stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Rachunkowość i finanse biznesu to kierunek studiów nastawiony na perspektywę mikroekonomiczną - patrzymy na świat przede wszystkim z punktu widzenia jednostek gospodarczych. Studia na tym kierunku umożliwiają studentom nabycie wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, podatkowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inwestycji kapitałowych, narzędzi informatycznych wykorzystywanych w rachunkowości i finansach, a także opodatkowania przedsiębiorstw. Tym samym kreowane są umiejętności ewidencji zdarzeń gospodarczych, przeprowadzania analiz działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych,  a także podejmowania optymalnych decyzji finansowych. Studenci mają także możliwość zapoznania się z finansami i rachunkowością w ujęciu międzynarodowym poprzez realizację programów akredytowanych przez międzynarodowe organizacje.

 

Na kierunku oferowane są trzy specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa, rachunkowość w środowisku informatycznym.

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach pomocniczych zarówno w typowych przedsiębiorstwach, jak i firmach usługowych, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych oraz instytucjach finansowych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Historia gospodarcza
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Informatyka w zarządzaniu
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy rachunkowości
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Socjologia
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Prawo
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 B
Rynki finansowe
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 B
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonometria
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 A
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Modelowanie finansowe
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Bankowość
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 B
Filozofia i logika
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Podstawy marketingu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Ubezpieczenia
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 B
Zastosowanie komputerów w rachunkowości
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Specjalność: Rachunkowość w środowisku informatycznym
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
3 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Specjalność: Rachunkowość w środowisku informatycznym
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
9 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Specjalność: Rachunkowość w środowisku informatycznym