pl en

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

2023/2024, studia pierwszego stopnia (inżynierskie), stacjonarne