pl en

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

2022/2023, studia pierwszego stopnia (inżynierskie), stacjonarne