A A A
pl | en
2022/2023 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Informatyka i ekonometria

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: informatyki i analiz ekonomicznych
  • nazwa kierunku: informatyka i ekonometria
  • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria łączą kształcenie w zakresie ekonomii, finansów i biznesu z kompetencjami z obszaru nowoczesnych technologii i informatyki. 

 

Na studiach pierwszego stopnia studenci uczą się analizy danych, modelowania, prognozowania i zarządzania ryzykiem. Na studiach pierwszego stopnia studenci poznają także kluczowe problematyki z zakresu mikro i makroekonomii, rachunkowości i finansów. Poznają zasady programowania i obsługi systemów informatycznych. Pracują z bazami danych, poznają zagadnienia z zakresu Big data.

 

Absolwent kierunku informatyka i ekonometria po studiach pierwszego stopnia może rozpocząć pracę jako:

  • analityk procesów gospodarczych znajdujący  zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem technologii informatycznych;
  • menedżer–informatyk, który będzie zdolny do twórczego i efektywnego funkcjonowania w gospodarce 4.0 na skalę międzynarodową;
  • specjalista z zakresu rozwiązań informatycznych, odnajdujący się jako lider zespołów projektowych, broker informacyjny, projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu, projektant serwisów internetowych i usług sieciowych, specjalista ds. audytu informatycznego;
  • specjalista analityk wykorzystujący w pracy wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych (quant).

 

Absolwent kierunku może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 B
Informatyka ekonomiczna
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 B
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Ćwiczenia: 24
4 Zaliczenie 1 B
Matematyka I
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Prawo
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 A
Technologie informacyjne
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy
Lektorat: 30
4 Zaliczenie 5 B
Matematyka II
Wykład: 27
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Programowanie komputerów I
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Statystyka opisowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Badania operacyjne
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 C
Język obcy
Lektorat: 30
4 Zaliczenie 5 B
Komputerowe pakiety statystyczne
Wykład: 22
3 Zaliczenie 1 C
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Programowanie komputerów II
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Rachunek prawdopodobieństwa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 B
Statystyka matematyczna
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 C
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 C
Ekonometria
Wykład: 21
Ćwiczenia: 27
6 Egzamin 1 B
Ekonometria przestrzenna
Wykład: 12
2 Zaliczenie 1 C
Finanse
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Język obcy
Lektorat: 30
4 Zaliczenie 5 B
Projektowanie systemów informatycznych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Rachunkowość
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Bazy danych
Wykład: 12
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Język obcy
Lektorat: 30
4 Zaliczenie 5 B
Podstawy ekonomii matematycznej
Wykład: 18
Ćwiczenia: 12
5 Egzamin 1 B
Podstawy sztucznej inteligencji
Wykład: 18
2 Zaliczenie 1 B
Przedmiot specjalnościowy I do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C
Przedmiot specjalnościowy II do wyboru
Wykład: 20
3 Zaliczenie 5 C
Przedmiot specjalnościowy III do wyboru
Wykład: 12
2 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
5 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmiot specjalnościowy IV do wyboru
Wykład: 22
3 Zaliczenie 5 C
Przedmiot specjalnościowy V do wyboru
Wykład: 22
4 Zaliczenie 5 C
Przedmiot specjalnościowy VI do wyboru
Wykład: 22
3 Zaliczenie 5 C
Przedmiot specjalnościowy VII do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
10 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
4 Zaliczenie 5 D(C)
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 A