A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Przemysł 4.0

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: informatyki i analiz ekonomicznych
 • nazwa kierunku: przemysł 4.0
 • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Przemysł 4.0 to kierunek obejmujący zagadnienia związane z szeroko rozumianymi nowymi technologiami w ostatnim czasie wprowadzanymi do praktyki biznesowej pod hasłem nowej gospodarki. Zagadnienia te dotyczą praktycznie wszystkich firm, ale szczególnego znaczenia nabierają w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które w pierwszej kolejności decydują się na wprowadzenie zmian technologicznych i organizacyjnych wynikających z postępu. Firmy takie nie mają wystarczającego zaplecza naukowo-badawczego, które byłoby odpowiedzialne najpierw za przetestowanie, a potem wdrożenie technologii.

 

Z tego względu kierunek przemysł 4.0, którego absolwenci będą nie tylko zaznajomieni z możliwościami nowoczesnych technologii, ale także otwarci na nowe rozwiązania i gotowi do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, jest szczególnie interesujący dla rynku pracy w naszym kraju. Potencjalnym miejscem pracy dla tych absolwentów są nie tylko same firmy, ale także jednostki i instytucje wskazujące kierunki rozwoju i uświadamiające potrzeby zmian, zarówno prywatne, jak i działające w ramach administracji państwowej (np. fundusze badawczo-rozwojowe).

 

Studenci studiów drugiego stopnia uzyskują interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą szeroko rozumianego zastosowania nowoczesnych technologii i metod biznesowych w gospodarce, w szczególności w zakresie:

 • programowania w zakresie podstawowym i zaawansowanym
 • konstruowania rozwiązań sprzętowych i niskopoziomowych systemów sterowania,
 • analizy danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego i sieci neuronowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności,
 • interfejsów naturalnych kontaktu człowiek-maszyna, w tym podstaw przetwarzania języka naturalnego,
 • wprowadzania nowatorskich form zarządzania przedsiębiorstwem i modeli biznesowych związanych z wprowadzaniem do praktyki nowych technologii,
 • w zakresie nowoczesnych form i narzędzi marketingu,
 • projektowania multimediów, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wirtualnej rzeczywistości.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Bazy danych i analiza danych w języku SQL
Wykład: 15
Ćwiczenia: 45
5 Zaliczenie 1 B
Elektroniczna gospodarka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 A
Programowanie i przetwarzanie danych
Ćwiczenia: 45
4 Zaliczenie 1 C
Programowanie obiektowe
Wykład: 15
3 Zaliczenie 1 A
Sieci automatyki i domotyki
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 C
Technologie i systemy multimedialne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Zarządzanie w przemyśle 4.0
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Cyberbezpieczeństwo
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Marketing
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Podstawy uczenia maszynowego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 C
Projektowanie aplikacji multimedialnych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Przetwarzanie dużych zbiorów danych (Big Data)
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru I
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Automatyka przemysłowa
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 C
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(B)
Przetwarzanie języka naturalnego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
4 Zaliczenie 1 C
Sieci neuronowe i ich zastosowania
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru II
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru III
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru IV
Wykład: 45
3 Zaliczenie 5 C
Zarządzanie logistyczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Design thinking
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Gra biznesowa - zarządzanie przedsiębiorstwem
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Internet rzeczy i usług
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
8 Zaliczenie 1 C
Systemy CAD/CAM i druk 3D
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru V
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru VI
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru VII
Wykład: 45
4 Zaliczenie 5 C