A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Marketing

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: zarządzania
 • nazwa kierunku: marketing
 • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Kierunek marketing jest idealny dla osób: ambitnych, przedsiębiorczych, kreatywnych, pozytywnie nastawionych, otwartych na kontakty z innymi ludźmi, ciekawych nowych doświadczeń, pragnących zmieniać świat na lepszy.  

 

Studia na kierunku marketing przygotowują do pracy na stanowisku menedżera, odpowiedzialnego za działalność marketingową w wymiarze strategicznym, a także związaną z tym sprzedaż dóbr lub usług. Absolwenci tego kierunku nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające im na samodzielne podejmowanie decyzji w zmiennym otoczeniu rynkowym, z wykorzystaniem nowych technologii oraz mediów cyfrowych. Nauczą się tworzyć strategie oparte na nowoczesnych modelach biznesowych z wykorzystaniem marketingu cyfrowego. Opanują umiejętność rozpoznawania trendów rynkowych i wyszukiwania szans dla dalszego rozwoju organizacji, zarówno tych komercyjnych jak i niekomercyjnych.

 

Najważniejsze wyróżniki absolwenta kierunku marketing:  

 • kompetencje cyfrowe – jako specjalista ds. digital marketingu nauczysz się wykorzystywać media cyfrowe w tworzeniu kampanii marketingowych;
 • umiejętności analityczne – jako menedżer będziesz biegle posługiwać się nowoczesnymi metodami pozyskiwania oraz przetwarzania informacji rynkowych, pozwalających na podejmowanie trafnych decyzji; 
 • umiejętności strategiczne - nauczysz się tworzyć i realizować skuteczne strategie marketingowe, tworzyć wartość dla klienta, zarządzać doświadczeniem klienta (UX), dowiesz się jak zostać liderem i zarządzać zespołami pracowników. 

 

Stanowiska praca dla absolwentów kierunku marketing:

 • Menedżer ds. marketingu,
 • Menedżer ds. sprzedaży, 
 • Samodzielny pracownik agencji reklamowej,
 • Product Manager, 
 • Key Account Manager, 
 • Specjalista ds. digital marketingu.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza rynku
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Ekonomiczna analiza decyzyjna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 A
Konsument na współczesnym rynku
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Krytyczne myślenie i kreatywność
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Prawna ochrona konsumenta i konkurencji
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Przywództwo i kierowanie zespołem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Zrównoważony rozwój i jakość życia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Badania ilościowe w marketingu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Marketing cyfrowy
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Marketing strategiczny
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Marketing usług
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Systemy zarządzania zasobami
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie projektami marketingowymi
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie strategiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Automatyka i sztuczna inteligencja w marketingu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Badania jakościowe w marketingu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Innowacje w marketingu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Marketing relacji
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Marketing wartości
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Strategie sprzedaży
Wykład: 30
3 Egzamin 1 C
Wykład do wyboru I
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Wykład do wyboru II
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Zintegrowane zarządzanie produktem
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Media społecznościowe w marketingu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
9 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru III
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Wykład do wyboru IV
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Wykład do wyboru V
Wykład: 45
4 Egzamin 5 C
Wykład do wyboru VI
Wykład: 45
4 Zaliczenie 5 C