A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Zarządzanie

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: zarządzania
 • nazwa kierunku: zarządzanie
 • studia: stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Wybierając studia na kierunku zarządzanie, który ma charakter biznesowy, student będzie miał możliwość poznania zasad funkcjonowania i zarządzania współczesnymi organizacjami w zakresie kilku specjalności: Handel i marketing, Komunikacja w biznesie, Konsulting gospodarczy, Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, Zarządzanie przedsiębiorstwami oraz Zarządzanie projektami.

 

Kierunek zarządzanie łączy naukę i praktykę, pokazując zastosowanie teorii w praktyce biznesowej i odpowiada na potrzeby rynku pracy kształcąc profesjonalistów – specjalistów danych specjalności o wysokich kompetencjach, kreatywnych i otwartych na współdziałanie.

 

Studenci kończąc kierunek zarządzanie dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, a także analizy i diagnozy procesów zachodzących w organizacji i jej otoczeniu.

 

Studia na tym kierunku rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych oraz kierowniczych, doradców w przedsiębiorstwach, instytucjach non-profit czy w administracji samorządowej i rządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Stanowiska pracy dla absolwentów kierunku zarządzanie:

 • project manager,
 • project developer,
 • specjalista ds. marketingu w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • analityk ds. mediów,
 • pośrednik na rynku nieruchomości,
 • specjalista ds. zarządzania majątkiem trwałym i inwestycjami,
 • przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą,
 • HR business partner.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Informatyka w zarządzaniu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 B
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Prawo(w tym treści z ochrony własności intelektualnej)
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Zachowania organizacyjne
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Metody i techniki zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy marketingu
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania jakością
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Metody badań rynku
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Podstawy logistyki
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Zarządzanie operatywne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Zarządzanie projektami
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Socjologia / Filozofia
Wykład: 30
4 Zaliczenie 5 B
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Komunikacja w biznesie
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie projektami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza finansowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Egzamin 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Egzamin 5 D(B)
Metody planowania strategicznego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Komunikacja w biznesie
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie projektami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
9 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(B)
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Komunikacja w biznesie
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie projektami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami