A A A
pl | en
2021/2022 niestacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Ekonomia

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Metody analizy zjawisk ekonomicznych i finansowych
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 B
Partnerstwo publiczno - prywatne
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Polityka gospodarcza
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 A
Prawo gospodarcze
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Rynek żywnościowy w warunkach globalizacji
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Sektor non-profit w gospodarce
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Etyka gospodarcza
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Egzamin 1 A
Finanse publiczne
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Egzamin 1 A
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Egzamin 1 A
Menedżer w sektorze publicznym i prywatnym
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Polityka pieniężna
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
3 Egzamin 1 A
Polityka społeczna
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 A
Przedmioty specjalnościowe (wybór)
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium magisterskie
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Strategia przedsiębiorstw
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Ubezpieczenia życiowe i pracownicze programy emerytalne
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 C
Współczesny rynek pracy
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
2 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia rozwoju
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Egzamin 1 B
Funkcjonowanie gospodarki narodowej
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 D(C)
Pośrednictwo finansowe
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Egzamin 1 B
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 A
Przedmioty specjalnościowe (wybór)
Wykład: 54
9 Zaliczenie 5 C
Seminarium magisterskie
Seminarium: 9
3 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Demografia
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Egzamin 1 B
Ekonomia menedżerska
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
3 Egzamin 1 B
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 A
Przedmioty specjalnościowe (wybór)
Wykład: 36
6 Zaliczenie 5 C
Public affairs
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Samorząd terytorialny
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium magisterskie
Seminarium: 18
6 Zaliczenie 1 C
Socjologia biznesu
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B