A A A
pl | en
2021/2022 niestacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Rachunkowość i Finanse Biznesu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Doktryny ekonomiczne i ich rozwój
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Ekonomia menedżerska
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Koncepcje zarządzania
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Podatki i strategie podatkowe
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Pośrednictwo finansowe
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Zarządzanie publiczne
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomiczna analiza decyzyjna
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Fuzje i przejęcia
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Prawo cywilne i handlowe
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Seminarium
Seminarium: 9
2 Zaliczenie 1 C
Zaawansowane finanse przedsiębiorstw
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Polityka pieniężna
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Rachunkowość międzynarodowa
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium
Seminarium: 9
2 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie ryzykiem
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Zarządzanie strategiczne
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Auditing
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Egzamin 1 B
Controlling
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Konwersatorium w języku obcym do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 D(B)
Seminarium
Seminarium: 18
8 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie