A A A
pl | en
2021/2022 niestacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Informatyka i Ekonometria

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza wielowymiarowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Marketing
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 A
Metoda reprezentacyjna
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Multimedia w biznesie
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Optymalizacja dyskretna
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 B
Prognozowanie i symulacje
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Systemy informacyjne zarządzania
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Zarządzanie
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza statystyczna w badaniach rynku
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 C
Analiza systemów informatycznych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Analiza szeregów czasowych
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 C
Ekonomia matematyczna
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Inżynieria oprogramowania
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 C
Seminarium magisterskie
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Wykład kierunkowy I do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 B
Wykład kierunkowy II do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 B
Zaawansowane technologie baz danych
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie informacją
Wykład: 18
3 Egzamin 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Informatyczne narzędzia wizualizacji danych
Wykład: 9
1 Zaliczenie 1 B
Metody aktuarialne
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 A
Projektowanie aplikacji multimedialnych
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 C
Przedmiot specjalnościowy I do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C
Przedmiot specjalnościowy II do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C
Przedmiot specjalnościowy III do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C
Przedmiot specjalnościowy IV do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium magisterskie
Seminarium: 9
4 Zaliczenie 1 C
Uczenie maszynowe
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 B
Wykład kierunkowy III do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Big Data
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Prawo
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 A
Przedmiot specjalnościowy V do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium magisterskie
Seminarium: 18
10 Zaliczenie 1 C
Symulacje Monte Carlo w ekonomii
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 C
Wykład kierunkowy IV do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 B
Wykład kierunkowy w języku obcym do wyboru - konwersatorium
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 D(B)
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 A