A A A
pl | en
2021/2022 niestacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia międzynarodowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Gospodarka i społeczeństwo UE
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 B
Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Międzynarodowy rynek usług
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Rachunkowość zarządcza w biznesie międzynarodowym
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
4 Zaliczenie 1 B
Statystyka matematyczna
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 B
Logistyka międzynarodowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
4 Zaliczenie 1 B
Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru - Blok 1
Wykład: 27
4 Zaliczenie 5 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analityczne podstawy decyzji logistycznych
Wykład: 8
Ćwiczenia: 4
1 Zaliczenie 1 C
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 18
2 Egzamin 1 B
Małe przedsiębiorstwa na rynku globalnym
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
3 Egzamin 1 B
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Egzamin 1 C
Opodatkowanie i strategie podatkowe przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Wykład: 8
Ćwiczenia: 4
1 Zaliczenie 1 C
Przywództwo w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Wykład: 8
Ćwiczenia: 4
1 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
2 Zaliczenie 1 B
Techniki negocjacyjne w dyplomacji gospodarczej
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru - Blok 2
Wykład: 36
8 Zaliczenie 5 C
Zarządzanie procesowe w logistyce
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie zmianą
Wykład: 18
3 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Handel zagraniczny dla zaawansowanych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 C
Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
8 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru - Blok 3
Wykład: 18
4 Zaliczenie 5 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 D(B)
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 A
Wyzwania współczesnej Europy
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Egzamin 1 C
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 C