A A A
pl | en
2021/2022 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Finanse, Audyt, Inwestycje

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia gospodarcza
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Informatyka ekonomiczna - E-commerce
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy finansów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 B
Prawo
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Socjologia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Zaliczenie 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Podstawy makroekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy mikroekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Podstawy rachunkowości
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Statystyka opisowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Bankowość
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Ekonometria
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Podstawy ubezpieczeń
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 B
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza finansowa
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Podstawy polityki gospodarczej
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 B
Rynki finansowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie ryzykiem
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 D(B)
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(C)
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
7 Zaliczenie 1 C
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem