A A A
pl | en
2021/2022 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Integracja europejska
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Podstawy prawa
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 B
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 B
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Podstawy marketingu
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Statystyka opisowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 B
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
8 Egzamin 1 B
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse międzynarodowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
8 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Egzamin 5 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Egzamin 5 B
Marketing międzynarodowy
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(B)
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
10 Zaliczenie 1 B
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa