A A A pl | en
UEP

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Technologie informacyjne
Ćwiczenia: 15
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
6 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
7 Egzamin 1 A
Podstawy prawa
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Podstawy zarządzania
Ćwiczenia: 15
Wykład: 30
5 Egzamin 1 A
Integracja europejska
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
6 Egzamin 1 B
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 B
Makroekonomia
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
7 Egzamin 1 A
Rachunkowość finansowa
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
7 Egzamin 1 A
Statystyka opisowa
Ćwiczenia: 30
Wykład: 15
6 Egzamin 1 A
Podstawy marketingu
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
6 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
6 Egzamin 1 A
Finanse przedsiębiorstw
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
6 Egzamin 1 A
Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
8 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Finanse międzynarodowe
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
8 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Marketing międzynarodowy
Ćwiczenia: 30
Wykład: 30
6 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(B)
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
10 Zaliczenie 1 B
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
3 0 B
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru