A A A pl | en
UEP

FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Etyka gospodarcza
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Finanse publiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Makroekonomia II
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Polityka pieniężna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Polityka społeczna
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Metody analizy zjawisk ekonomicznych i finansowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Prawo i regulacje bankowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Prawo ubezpieczeniowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Polityka gospodarcza
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 A
Finanse samorządu terytorialnego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Portfel inwestycyjny
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Rachunek kosztów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Doradztwo finansowe
Specjalność: Finanse, Audyt i Podatki
Specjalność: Inwestycje finansowe
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 A
Matematyka finansowa
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Ordynacja podatkowa i prawo dewizowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Standardy sprawozdawczości finansowej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 0 C
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(C)
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Doradztwo finansowe
Specjalność: Finanse, Audyt i Podatki
Specjalność: Inwestycje finansowe
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 0 C
Seminarium magisterskie
Ćwiczenia: 15
6 Zaliczenie 1 C
Europejski system pieniężny
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Finanse banków
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Nadzór finansowy
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Rynek ubezpieczeń
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Doradztwo finansowe
Specjalność: Finanse, Audyt i Podatki
Specjalność: Inwestycje finansowe
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru