A A A pl | en
UEP

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia menedżerska
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Prawo cywilne i handlowe
Wykład: 30
5 Egzamin 1 A
Narzędzia analizy danych I
Wykład: 45
3 Zaliczenie 1 B
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 B
Zaawansowana rachunkowość finansowa
Wykład: 45
2 Egzamin 1 B
Analiza kredytowa I
Wykład: 15
3 Zaliczenie 1 B
Produkty bankowości korporacyjnej I
Wykład: 15
3 Zaliczenie 1 B
Zabezpieczenia wierzytelności kredytowych I
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Praktyka I
Ćwiczenia: 120
7 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 30
4 0 B
Zaawansowane finanse przedsiębiorstwa
Wykład: 45
2 Egzamin 1 B
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 30
4 0 B
Analiza kredytowa II
Wykład: 15
2 Egzamin 1 B
Produkty bankowości korporacyjnej II
Wykład: 15
2 Egzamin 1 B
Strukturyzowanie transakcji kredytowych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Zabezpieczenia wierzytelności kredytowych II
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Praktyka II
Ćwiczenia: 120
7 Zaliczenie 1 C
Seminarium
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Koncepcje zarządzania
Wykład: 30
5 Egzamin 1 A
Narzędzia analizy danych II
Wykład: 45
3 Zaliczenie 1 B
Przedmiot do wyboru III
Wykład: 30
3 0 B
Zarządzanie ryzykiem rynkowym
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 B
Coaching w biznesie
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie ryzykiem kredytowym portfela korporacyjnego I
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie relacją biznesową w bankowości korporacyjnej I
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie zespołami sprzedażowymi w banku I
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 C
Praktyka III
Ćwiczenia: 120
7 Zaliczenie 1 C
Seminarium
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium
Ćwiczenia: 30
6 Zaliczenie 1 C
Konwersatorium
Wykład: 30
4 0 C
Przedmiot do wyboru IV
Wykład: 30
4 0 B
Przedmiot do wyboru V
Wykład: 30
3 0 B
Zarządzanie ryzykiem kredytowym portfela korporacyjnego II
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie relacją biznesową w bankowości korporacyjnej II
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Egzamin 1 C
Zarządzanie zespołami sprzedażowymi w banku II
Wykład: 15
2 Egzamin 1 C
Praktyka IV
Ćwiczenia: 120
7 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru