A A A
pl | en
2020/2021 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Gospodarka Turystyczna

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Podstawy prawa
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Podstawy turystyki
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Socjologia
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 B
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomika turystyki
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 B
Geografia turystyczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Statystyka opisowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy marketingu
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Badania międzynarodowego rynku turystycznego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Finanse publiczne
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Egzamin 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Egzamin 5 D(B)
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(B)
Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Prawo w turystyce
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
10 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym