A A A
pl | en
2019/2020 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Towaroznawstwo

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Elementy prawa
Wykład: 18
2 Zaliczenie 1 A
Informatyka
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 A
Matematyka
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 A
Podstawy organizacji i zarządzania
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
6 Egzamin 1 A
Wstęp do towaroznawstwa
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 A
Chemia ogólna
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 B
Ochrona środowiska
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 A
Statystyka
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Chemia organiczna
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 B
Metody fizykochemiczne w towaroznawstwie
Wykład: 18
Ćwiczenia: 27
6 Zaliczenie 1 B
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Podstawy marketingu
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Analiza instrumentalna
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Biochemia
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Inżynieria materiałowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
6 Egzamin 1 B
Zarządzanie jakością
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Badania rynkowe
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 A
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy rachunkowości
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 A
Analiza sensoryczna
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 B
Mikrobiologia
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych
Wykład: 18
Ćwiczenia: 27
8 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Makroekonomia
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Ekologia przemysłowa
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
6 Zaliczenie 1 B
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 18
2 Zaliczenie 5 B
Towaroznawstwo żywności
Wykład: 18
Ćwiczenia: 27
8 Egzamin 1 B
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 9
1 Zaliczenie 5 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
15 Zaliczenie 1 C
Opakowalnictwo i przechowalnictwo
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Przedmioty humanistyczne
Wykład: 18
2 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 18
2 Zaliczenie 5 D(B)
Praktyka
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem