A A A
pl | en
2019/2020 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Gospodarka Turystyczna

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 12
2 Zaliczenie 1 B
Technologie informacyjne
Wykład: 10
Ćwiczenia: 10
2 Zaliczenie 1 A
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Wykład: 20
Ćwiczenia: 20
6 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 20
Ćwiczenia: 20
6 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
5 Egzamin 1 A
Podstawy prawa
Wykład: 20
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy turystyki
Wykład: 22
3 Zaliczenie 1 B
Socjologia
Wykład: 22
3 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Makroekonomia
Wykład: 20
Ćwiczenia: 20
7 Egzamin 1 A
Rachunkowość finansowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 A
Statystyka opisowa
Wykład: 12
Ćwiczenia: 16
7 Egzamin 1 A
Ekonomika turystyki
Wykład: 12
Ćwiczenia: 20
3 Egzamin 1 B
Geografia turystyczna
Wykład: 12
Ćwiczenia: 20
3 Egzamin 1 B
Język obcy I - zaawansowany
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Podstawy marketingu
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego
Wykład: 20
Ćwiczenia: 20
7 Egzamin 1 B
Język obcy I - zaawansowany
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I - zaawansowany
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Finanse publiczne
Wykład: 20
2 Zaliczenie 1 B
Badania międzynarodowego rynku turystycznego
Wykład: 12
Ćwiczenia: 20
6 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
4 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
5 Zaliczenie 1 C
Język obcy I - zaawansowany
Lektorat: 30
4 Egzamin 5 D(B)
Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
13 Zaliczenie 1 C
Prawo w turystyce
Wykład: 22
3 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym