A A A
pl | en
2019/2020 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Kierunek prawno-ekonomiczny

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Matematyka z elementami logiki formalnej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Podstawy ekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy prawa cywilnego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy polityki gospodarczej
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy rachunkowości
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Podstawy prawoznawstwa i logiki prawniczej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Historia gospodarcza
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Analiza ilościowa w ekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Prawo zobowiązań
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 A
Podstawy prawa konstytucyjnego
Wykład: 30
6 Egzamin 1 B
Informatyka ekonomiczna
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 B
Ubezpieczenia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Prawo ubezpieczeń gospodarczych
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Socjologia
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Prawo podatkowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy przedsiębiorczości
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Prawo karne gospodarcze
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 60
6 Zaliczenie 5 B
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 60
6 Zaliczenie 5 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 B
Podstawy postępowania cywilnego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Podstawy prawa administracyjnego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 A
Podstawy postępowania administracyjnego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Podstawy finansów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Ekonomiczna i prawna teoria własności
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Prawo handlowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Ekonomiczna i prawna teoria kontraktów
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Regulacja prawna stosunku pracy
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Prawo ochrony środowiska
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(B)
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Egzamin 5 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Egzamin 5 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
5 Zaliczenie 0 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 60
6 Zaliczenie 5 D(B)
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 60
6 Zaliczenie 5 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
5 Zaliczenie 0 A
Publiczne prawo gospodarcze
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Rynki kapitałowe i finansowe
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 B
Ekonomiczna i prawna teoria procesu sądowego
Wykład: 15
3 Egzamin 1 B