A A A
pl | en
2016/2017 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) Wydział Ekonomii

Ekonomia

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia gospodarcza
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy makroekonomii
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
4 Zaliczenie 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Prawo
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Socjologia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Informatyka ekonomiczna
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Psychologia ekonomiczna
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Public relations
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Podstawy makroekonomii
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
5 Egzamin 1 A
Matematyka
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Podstawy mikroekonomii
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Nauka o przedsiębiorstwie
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy finansów
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
5 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Zaliczenie 1 D(B)
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonometria
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Statystyka opisowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Gospodarka regionalna
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy polityki gospodarczej
Wykład: 12
1 Zaliczenie 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
5 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Zaliczenie 1 D(B)
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Zaliczenie 1 D(B)
Analiza ekonomiczna
Wykład: 10
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Polityka państwa na rynku pracy
Wykład: 18
3 Egzamin 1 B
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 10
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia międzynarodowa
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
4 Zaliczenie 1 A
Przedmiot ogólny do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(C)
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Egzamin 1 D(C)
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmiot ogólny do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
7 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji