A A A
pl | en
2016/2017 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) Wydział Ekonomii

Finanse i Rachunkowość

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia gospodarcza
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Matematyka
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 A
Prawo
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Socjologia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Zaliczenie 1 A
Informatyka ekonomiczna - E-commerce
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy finansów
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
6 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Podstawy makroekonomii
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy mikroekonomii
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Statystyka opisowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy rachunkowości
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
6 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Zaliczenie 1 D(B)
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonometria
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
6 Egzamin 1 A
Bankowość
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Podstawy ubezpieczeń
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 12
6 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Zaliczenie 1 D(B)
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, Audyt i Podatki
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Zaliczenie 1 D(B)
Analiza finansowa
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 18
Ćwiczenia: 12
6 Egzamin 1 B
Podstawy polityki gospodarczej
Wykład: 10
1 Zaliczenie 1 B
Rynki finansowe
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Zarządzanie ryzykiem
Wykład: 18
Ćwiczenia: 12
4 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, Audyt i Podatki
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 18
4 Egzamin 1 A
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(C)
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Egzamin 1 D(B)
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, Audyt i Podatki
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
7 Zaliczenie 1 C
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
4 Egzamin 1 B
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, Audyt i Podatki
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem