A A A
pl | en
2016/2017 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) Wydział Ekonomii

Polityka Społeczna

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia gospodarcza
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 A
Nauka o państwie i prawie
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Socjologia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Wprowadzenie do polityki społecznej
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Zaliczenie 1 A
Public relations
Wykład: 10
Ćwiczenia: 10
4 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Nauka o państwie i prawie
Wykład: 18
4 Egzamin 1 A
Logika
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy mikroekonomii
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
6 Egzamin 1 A
Demografia
Wykład: 10
2 Zaliczenie 1 B
Polityka społeczna w Unii Europejskiej
Wykład: 18
4 Egzamin 1 B
Psychologia społeczna
Wykład: 10
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Służby społeczne i praca socjalna
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
4 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Zaliczenie 0 D
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Podstawy makroekonomii
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
5 Egzamin 1 A
Metody i techniki badań społecznych
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
4 Zaliczenie 1 B
Prawo pracy
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Zachowanie człowieka w organizacji
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
5 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Zaliczenie 1 D(B)
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Zaliczenie 0 D(B)
Statystyka opisowa
Wykład: 10
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Polityka społeczna wobec rodziny
Wykład: 18
4 Egzamin 1 B
Pośrednictwo finansowe
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
4 Zaliczenie 1 B
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Statystyka społeczna
Wykład: 10
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(C)
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Egzamin 1 D(B)
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
7 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna