A A A
pl | en
2016/2017 stacjonarne studia drugiego stopnia Wydział Towaroznawstwa

Towaroznawstwo

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia menedżerska
Wykład: 45
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 A
Zarządzanie jakością w usługach
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Statystyczne sterowanie procesem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Towaroznawstwo wyrobów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
5 Zaliczenie 1 A
Badania marketingowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Wstęp do towaroznawstwa
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Towaroznawstwo wyrobów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
6 Egzamin 1 A
Bezpieczeństwo i jakość produktów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Instrumentalne metody oceny produktów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 B
Zachowania konsumentów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Zarządzanie produktem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Design i komercjalizacja produktu
Specjalność: Menedżer produktów kosmetycznych
Specjalność: Opakowalnictwo
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekologiczna ocena wyrobów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Komunikacja w biznesie
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru
Wykład: 30
3 Egzamin 5 B
Konwersatorium
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Design i komercjalizacja produktu
Specjalność: Menedżer produktów kosmetycznych
Specjalność: Opakowalnictwo
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wykład do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Logistyka w usługach
Wykład: 15
1 Zaliczenie 0 B
Metody sterowania zapasami
Wykład: 15
1 Zaliczenie 0 B
Systemy automatycznej identyfikacji towarów
Wykład: 15
1 Zaliczenie 0 B
Transport, spedycja, usługi logistyczne
Wykład: 15
1 Zaliczenie 0 B
Innowacje opakowaniowe
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Logistyka dystrybucji
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Produkcja i przetwórstwo opakowań i materiałów opakowaniowych
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Żywienie człowieka
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Toksykologia żywności
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Merchandising
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Zarządzanie kategorią produktów
Wykład: 15
1 Zaliczenie 0 B
Biznesplan
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Zarządzanie projektem
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Marketing relacyjny
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Żywienie człowieka
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Toksykologia żywności
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Merchandising
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Zarządzanie kategorią produktów
Wykład: 15
1 Zaliczenie 0 B
Biznesplan
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Zarządzanie projektem
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Marketing relacyjny
Wykład: 30
2 0 B
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
2 Zaliczenie 1 C
Wykład z praktykiem
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Przygotowanie pracy magisterskiej
20 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Design i komercjalizacja produktu
Specjalność: Menedżer produktów kosmetycznych
Specjalność: Opakowalnictwo