A A A
pl | en
2015/2016 stacjonarne studia drugiego stopnia Wydział Zarządzania

Finanse i Rachunkowość Biznesu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Koncepcje zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Doktryny ekonomiczne i ich rozwój
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Podatki i strategie podatkowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Ekonomia menedżerska
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Ekonomia przestrzenna
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Prawo cywilne i handlowe
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Pośrednictwo finansowe
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Zaawansowane finanse przedsiębiorstwa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Fuzje i przejęcia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Ekonomiczna analiza decyzyjna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Seminarium
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Analityka usług finansowych
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Specjalność: Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych
Specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Polityka pieniężna
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie ryzykiem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Rachunkowość międzynarodowa
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie strategiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Seminarium
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Analityka usług finansowych
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Specjalność: Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych
Specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium
Seminarium: 30
8 Zaliczenie 1 C
Controlling
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Auditing
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(B)
Specjalność: Analityka usług finansowych
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Specjalność: Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych
Specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA