A A A
pl | en
2015/2016 stacjonarne studia drugiego stopnia Wydział Zarządzania

Zarządzanie

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Koncepcje zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Doktryny ekonomiczne i ich rozwój
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Ekonomiczna analiza decyzyjna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Ekonomia menedżerska
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Zarządzanie procesami
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Prawo cywilne i handlowe
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Speciality: Innovation Management
Specjalność: Przedsiębiorstwo w Gospodarce Globalnej
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia myśli organizacyjnej
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie strategiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Nauki o organizacji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Zarządzanie logistyczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Zachowania nabywców
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Seminarium
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Innovation Management
Specjalność: Komunikacja w biznesie
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Logistyka Krajowa i Międzynarodowa
Specjalność: Organizacja i zarządzanie w biznesie
Specjalność: Przedsiębiorczość w małej i średniej firmie
Specjalność: Przedsiębiorstwo w Gospodarce Globalnej
Specjalność: Wycena nieruchomości
Specjalność: Zarządzanie Projektami
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie municypalne
Specjalność: Zarządzanie portem lotniczym
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Gospodarowanie nieruchomościami
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Zarządzanie usługami
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Finanse publiczne
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Strategie marketingowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Seminarium
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Handel i marketing
Speciality: Innovation Management
Specjalność: Komunikacja w biznesie
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Logistyka Krajowa i Międzynarodowa
Specjalność: Organizacja i zarządzanie w biznesie
Specjalność: Przedsiębiorczość w małej i średniej firmie
Specjalność: Wycena nieruchomości
Specjalność: Zarządzanie Projektami
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie municypalne
Specjalność: Zarządzanie portem lotniczym
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium
Seminarium: 30
8 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie sprzedażą
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Ekonomia przestrzenna
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(B)
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Innovation Management
Specjalność: Komunikacja w biznesie
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Logistyka Krajowa i Międzynarodowa
Specjalność: Organizacja i zarządzanie w biznesie
Specjalność: Przedsiębiorczość w małej i średniej firmie
Specjalność: Wycena nieruchomości
Specjalność: Zarządzanie Projektami
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie municypalne
Specjalność: Zarządzanie portem lotniczym
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi