A A A
pl | en
2015/2016 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) Wydział Zarządzania

Gospodarka Przestrzenna

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 15
3 Zaliczenie 1 A
Prawo(w tym treści z ochrony własności intelektualnej)
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Podstawy marketingu
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Wstęp do gospodarki przestrzennej
Wykład: 30
5 Egzamin 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 1 C
Informatyka w zarządzaniu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 B
Socjologia
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Urbanistyka i architektura
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Samorząd terytorialny
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 D(B)
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Planowanie przestrzenne
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 B
Specjalność: Administracja i Gospodarka Samorządowa
Specjalność: Rozwój miast i regionów
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 B
Dokumenty planistyczne i techniki legislacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Organizacja i zarządzanie ochroną środowiska w Polsce
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Projektowanie urbanistyczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Seminarium
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Administracja i Gospodarka Samorządowa
Specjalność: Rozwój miast i regionów
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Gospodarka nieruchomościami (w tym rewitalizacja miast)
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Egzamin 0 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Egzamin 0 B
Wykład w j.obcym do wyboru(1 wyk.)
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(B)
Seminarium
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Administracja i Gospodarka Samorządowa
Specjalność: Rozwój miast i regionów
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium
Seminarium: 30
8 Zaliczenie 1 C
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Programowanie ochrony środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 B
Zajęcia otwarte
Wykład: 30
3 Zaliczenie 0 C
Specjalność: Administracja i Gospodarka Samorządowa
Specjalność: Rozwój miast i regionów