A A A
pl | en
2014/2015 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) Wydział Ekonomii

Finance

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Elements of law
Lectures: 30
4 Assessment 0 A
Information technology
Classes: 30
2 Assessment 0 A
Management
Lectures: 30
4 Exam 0 A
Mathematics
Lectures: 30
Classes: 30
7 Exam 0 A
Microeconomics
Lectures: 30
Classes: 30
7 Exam 0 A
Principles of accounting
Lectures: 30
5 Assessment 0 B
Physical education
Sports: 30
1 Assessment 0 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Physical education
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 0 C
Finance
Wykład: 30
4 Egzamin 0 A
Foreign language
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 A
Macroeconomics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 0 A
Financial accounting
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 0 B
Financial mathematics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 0 B
Sociology
Wykład: 30
3 Zaliczenie 0 B
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Statistics
Lectures: 30
Classes: 30
4 Exam 0 A
Banking
Lectures: 30
Classes: 30
6 Exam 0 B
Financial reporting
Lectures: 15
Classes: 30
6 Assessment 0 B
Fundamentals of insurance
Lectures: 30
Classes: 15
6 Exam 0 B
Public finance and taxation
Lectures: 30
Classes: 30
6 Exam 0 B
Foreign language
Foreign languages: 30
2 Assessment 0 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Foreign language
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 A
Econometrics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 0 A
Corporate finance
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 0 B
Cost accounting
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 0 B
Financial analysis
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 0 B
International economics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 0 B
BSc Seminar
Seminarium: 30
4 Zaliczenie 0 C
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Foreign language
Foreign languages: 30
2 Exam 0 A
Financial markets
Lectures: 30
Classes: 30
5 Exam 0 B
Operations research for finance
Lectures: 30
Classes: 15
4 Exam 0 B
Elective Specialization Courses (I)
Lectures: 90
9 Assessment 5 C
Elective Specialization Courses (II)
Lectures: 60
6 Assessment 5 C
BSc Seminar
Seminars: 30
4 Assessment 0 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
BSc Seminar
Seminarium: 30
7 Zaliczenie 0 C
History of economics thought
Wykład: 30
2 Egzamin 0 A
Informatics for accounting
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Investment banking
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Social security systems
Wykład: 30
2 Egzamin 0 B
Elective Specialization Courses (I)
Wykład: 90
9 Zaliczenie 5 C
Elective Specialization Courses (II)
Wykład: 60
6 Zaliczenie 5 C