A A A
pl | en
2014/2015 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) Wydział Zarządzania

Finanse i Rachunkowość

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Matematyka - wstęp
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
1 Zaliczenie 1 A
Prawo(w tym treści z ochrony własności intelektualnej)
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Informatyka w zarządzaniu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 B
Mikroekonomia
Wykład: 15
3 Zaliczenie 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 0 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 0 C
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 B
Rynki finansowe
Wykład: 30
4 Egzamin 1 B
Socjologia / Filozofia
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Sprawozdawczość finansowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Ekonometria
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Metody ilościowe w analizie rynków finansowych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 B
Podstawy marketingu
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 A
Bankowość
Wykład: 30
7 Egzamin 1 B
Ubezpieczenia
Wykład: 30
6 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Analityka usług finansowych
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Egzamin 0 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Egzamin 0 B
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Wykład specjalnościowy
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Analityka usług finansowych
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
8 Zaliczenie 1 C
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Zastosowanie komputerów w rachunkowości
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Wykład specjalnościowy
Wykład: 120
8 Zaliczenie 5 C
Specjalność: Analityka usług finansowych
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa