A A A
pl | en
2014/2015 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) Wydział Towaroznawstwa

Towaroznawstwo

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Elementy prawa
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 A
Fizyka - wstęp
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
1 Zaliczenie 1 A
Informatyka
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 A
Matematyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Matematyka - wstęp
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
1 Zaliczenie 1 A
Podstawy organizacji i zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 A
Wstęp do towaroznawstwa
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Chemia ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 B
Ochrona środowiska
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 C
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 0 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 0 C
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
8 Egzamin 1 A
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Chemia organiczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
8 Egzamin 1 B
Wykład specjalnościowy
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
4 Zaliczenie 1 B
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Podstawy marketingu
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Analiza instrumentalna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Biochemia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Inżynieria materiałowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Zarządzanie jakością
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Specjalność: Ekologia produktów
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Badania rynkowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 A
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 A
Podstawy rachunkowości
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Analiza sensoryczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Mikrobiologia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
8 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 0 C
Specjalność: Ekologia produktów
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Makroekonomia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Ekologia przemysłowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
5 Zaliczenie 1 B
Towaroznawstwo żywności
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
8 Egzamin 1 B
Wykłady ogólne do wyboru(1)
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 0 C
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
2 Zaliczenie 0 C
Opakowalnictwo i przechowalnictwo
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Przedmioty humanistyczne
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Wykłady ogólne do wyboru(1)
Wykład: 15
1 Zaliczenie 0 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
2 Zaliczenie 0 B
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem