A A A
pl | en
2014/2015 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Informatyka i Ekonometria

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Informatyka ekonomiczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Matematyka - wstęp
Ćwiczenia: 30
1 Zaliczenie 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Technologie informacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Zaliczenie 1 A
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Matematyka I (w tym 30 godz. KdG)
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 1 C
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 1 C
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 B
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
6 Egzamin 1 B
Matematyka finans. i ubezpiecz.
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Programowanie komputerów I
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Statystyka opisowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Statystyka matematyczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 A
Programowanie komputerów II
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Rachunek prawdopodobieństwa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Badania operacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 C
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Analityka Gospodarcza
Specjalność: Elektroniczny Biznes
Specjalność: Informatyka w Gospodarce i Administracji
Specjalność: Inżynieria Finansowa
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 B
Finanse
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Prawo
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 30
4 Egzamin 1 A
Ekonometria
Wykład: 45
Ćwiczenia: 45
9 Egzamin 1 B
Specjalność: Analityka Gospodarcza
Specjalność: Elektroniczny Biznes
Specjalność: Informatyka w Gospodarce i Administracji
Specjalność: Inżynieria Finansowa
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Bazy danych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
6 Egzamin 1 B
Ekonomia matematyczna I
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 B
Projektowanie syst. informatycznych I
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 C
Sieci komputerowe i systemy operacyjne
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
3 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Analityka Gospodarcza
Specjalność: Elektroniczny Biznes
Specjalność: Informatyka w Gospodarce i Administracji
Specjalność: Inżynieria Finansowa
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
10 Zaliczenie 1 C
Wykłady ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 A
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
4 Egzamin 5 B
Wykład specjalnościowy
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Specjalność: Analityka Gospodarcza
Specjalność: Elektroniczny Biznes
Specjalność: Informatyka w Gospodarce i Administracji
Specjalność: Inżynieria Finansowa