A A A
pl | en
2013/2014 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) Wydział Ekonomii

Ekonomia

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Matematyka - wstęp
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
1 Zaliczenie 1 A
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy mikroekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Prawo
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Socjologia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 A
Informatyka ekonomiczna
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy makroekonomii
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Podstawy makroekonomii
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 1 C
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Statystyka opisowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Historia gospodarcza
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy finansów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 D
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 D
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Public relations
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 D
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 D
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Polityka i gospodarka żywnościowa
Specjalność: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 D
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 D
Polityka państwa na rynku pracy
Wykład: 30
4 Egzamin 1 B
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Zachowanie człowieka w organizacji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Polityka i gospodarka żywnościowa
Specjalność: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Wykład specjalnościowy
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Egzamin 1 D
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Egzamin 1 D
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Polityka i gospodarka żywnościowa
Specjalność: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
7 Zaliczenie 1 C
Wykład specjalnościowy
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Polityka i gospodarka żywnościowa
Specjalność: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji