A A A
pl | en
2013/2014 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) Wydział Ekonomii

Finanse i Rachunkowość

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Matematyka - wstęp
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
1 Zaliczenie 1 A
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy mikroekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Prawo
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Socjologia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 A
Historia gospodarcza
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Informatyka ekonomiczna - E-commerce
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 1 C
Podstawy makroekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Statystyka opisowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy finansów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Podstawy rachunkowości
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 D
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 D
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonometria
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Bankowość
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Podstawy ubezpieczeń
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 D
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 D
Specjalność: Bankowość
Specjalność: Finanse, Audyt i Podatki
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia Gospodarcze
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 D
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 1 D
Analiza finansowa
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Podstawy polityki gospodarczej
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 B
Rynki finansowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Zarządzanie ryzykiem
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Bankowość
Specjalność: Finanse, Audyt i Podatki
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia Gospodarcze
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 30
4 Egzamin 1 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Wykład specjalnościowy
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Egzamin 1 D
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Egzamin 1 D
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D
Specjalność: Bankowość
Specjalność: Finanse, Audyt i Podatki
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia Gospodarcze
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
7 Zaliczenie 1 C
Wykład specjalnościowy
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Specjalność: Bankowość
Specjalność: Finanse, Audyt i Podatki
Specjalność: Rachunkowość i Skarbowość
Specjalność: Ubezpieczenia Gospodarcze