A A A
pl | en
2013/2014 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) Wydział Ekonomii

Polityka Społeczna

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy mikroekonomii
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Prawo
Wykład: 30
4 Egzamin 1 A
Socjologia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Administracja publiczna
Wykład: 30
4 Egzamin 1 B
Demografia
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Statystyka opisowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 0 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Statystyka opisowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
1 Zaliczenie 0 C
Podstawy makroekonomii
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 A
Wprowadzenie do polityki społecznej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Psychologia społeczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Public relations
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 D
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 D
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Logika
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Polityka społeczna w Unii Europejskiej
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Pośrednictwo finansowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Prawo pracy
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Służby społeczne i praca socjalna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Zachowanie człowieka w organizacji
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 D
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 D
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 D
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 0 D
Metody i techniki badań społecznych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Zaliczenie 1 A
Strategie rozwoju społecznego
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 B
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 0 C
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Polityka społeczna wobec rodziny
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Statystyka społeczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Wykład specjalnościowy
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Egzamin 0 D
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Egzamin 0 D
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 0 C
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
7 Zaliczenie 0 C
Wykład specjalnościowy
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Specjalność: Finanse i Zarządzanie Usługami Społecznymi
Specjalność: Komunikacja Społeczna